Jämförelse mellan Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet

Översikt

SD V
Mandat 20 19
Medelålder 54 61
Män 16 (80 %) 9 (47 %)
Kvinnor 4 (20 %) 10 (53 %)

Röstfördelning

SD V
Antal 2593 2593
Likhet 14,11 % 14,11 %
Ja 59,81 % 27,69 %
Nej 30,78 % 52,14 %
Avstår 0 % 0 %

Röster

Utskott Likhet
Arbetsmarknadsutskottet 18,54 %
Civilutskottet 13,17 %
Finansutskottet 28,8 %
Försvarsutskottet 17,24 %
Justitieutskottet 10,20 %
Konstitutionsutskottet 17,53 %
Kulturutskottet 8,93 %
Miljö- och jordbruksutskottet 11,17 %
Näringsutskottet 13,29 %
Skatteutskottet 17,12 %
Socialförsäkringsutskottet 14,14 %
Socialutskottet 12 %
Trafikutskottet 10,17 %
Utbildningsutskottet 18,83 %
Utrikes- och försvarsutskottet 13,64 %
Utrikesutskottet 11,49 %

Röster per utskott

Utskott Antal Likhet Visa
Arbetsmarknadsutskottet 151
18,54%
Civilutskottet 167
13,17%
Finansutskottet 125
28,8%
Försvarsutskottet 87
17,24%
Justitieutskottet 304
10,20%
Konstitutionsutskottet 97
17,53%
Kulturutskottet 168
8,93%
Miljö- och jordbruksutskottet 197
11,17%
Näringsutskottet 158
13,29%
Skatteutskottet 111
17,12%
Socialförsäkringsutskottet 191
14,14%
Socialutskottet 225
12%
Trafikutskottet 177
10,17%
Utbildningsutskottet 239
18,83%
Utrikes- och försvarsutskottet 22
13,64%
Utrikesutskottet 174
11,49%