Jämförelse mellan Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna

Översikt

SD S
Mandat 20 112
Medelålder 54 59
Män 16 (80 %) 58 (52 %)
Kvinnor 4 (20 %) 54 (48 %)

Röstfördelning

SD S
Antal 2593 2593
Likhet 25,49 % 25,49 %
Ja 59,81 % 48,01 %
Nej 30,78 % 44,93 %
Avstår 0 % 0 %

Röster

Utskott Likhet
Arbetsmarknadsutskottet 23,84 %
Civilutskottet 23,95 %
Finansutskottet 32 %
Försvarsutskottet 28,74 %
Justitieutskottet 24,01 %
Konstitutionsutskottet 51,55 %
Kulturutskottet 17,86 %
Miljö- och jordbruksutskottet 22,34 %
Näringsutskottet 26,58 %
Skatteutskottet 24,32 %
Socialförsäkringsutskottet 17,28 %
Socialutskottet 24,89 %
Trafikutskottet 30,51 %
Utbildningsutskottet 30,13 %
Utrikes- och försvarsutskottet 9,09 %
Utrikesutskottet 21,26 %

Röster per utskott

Utskott Antal Likhet Visa
Arbetsmarknadsutskottet 151
23,84%
Civilutskottet 167
23,95%
Finansutskottet 125
32%
Försvarsutskottet 87
28,74%
Justitieutskottet 304
24,01%
Konstitutionsutskottet 97
51,55%
Kulturutskottet 168
17,86%
Miljö- och jordbruksutskottet 197
22,34%
Näringsutskottet 158
26,58%
Skatteutskottet 111
24,32%
Socialförsäkringsutskottet 191
17,28%
Socialutskottet 225
24,89%
Trafikutskottet 177
30,51%
Utbildningsutskottet 239
30,13%
Utrikes- och försvarsutskottet 22
9,09%
Utrikesutskottet 174
21,26%