Jämförelse mellan Sverigedemokraterna och Miljöpartiet

Översikt

SD MP
Mandat 20 25
Medelålder 54 57
Män 16 (80 %) 13 (52 %)
Kvinnor 4 (20 %) 12 (48 %)

Röstfördelning

SD MP
Antal 2593 2593
Likhet 21,83 % 21,83 %
Ja 59,81 % 45,24 %
Nej 30,78 % 44,12 %
Avstår 0 % 0 %

Röster

Utskott Likhet
Arbetsmarknadsutskottet 31,79 %
Civilutskottet 21,56 %
Finansutskottet 39,2 %
Försvarsutskottet 19,54 %
Justitieutskottet 15,79 %
Konstitutionsutskottet 42,27 %
Kulturutskottet 17,86 %
Miljö- och jordbruksutskottet 18,78 %
Näringsutskottet 23,42 %
Skatteutskottet 21,62 %
Socialförsäkringsutskottet 29,32 %
Socialutskottet 16,89 %
Trafikutskottet 14,69 %
Utbildningsutskottet 19,67 %
Utrikes- och försvarsutskottet 9,09 %
Utrikesutskottet 17,24 %

Röster per utskott

Utskott Antal Likhet Visa
Arbetsmarknadsutskottet 151
31,79%
Civilutskottet 167
21,56%
Finansutskottet 125
39,2%
Försvarsutskottet 87
19,54%
Justitieutskottet 304
15,79%
Konstitutionsutskottet 97
42,27%
Kulturutskottet 168
17,86%
Miljö- och jordbruksutskottet 197
18,78%
Näringsutskottet 158
23,42%
Skatteutskottet 111
21,62%
Socialförsäkringsutskottet 191
29,32%
Socialutskottet 225
16,89%
Trafikutskottet 177
14,69%
Utbildningsutskottet 239
19,67%
Utrikes- och försvarsutskottet 22
9,09%
Utrikesutskottet 174
17,24%