Jämförelse mellan Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna

Översikt

SD KD
Mandat 20 19
Medelålder 54 60
Män 16 (80 %) 11 (58 %)
Kvinnor 4 (20 %) 8 (42 %)

Röstfördelning

SD KD
Antal 2593 2593
Likhet 58,43 % 58,43 %
Ja 59,81 % 98,11 %
Nej 30,78 % 1,62 %
Avstår 0 % 0 %

Röster

Utskott Likhet
Arbetsmarknadsutskottet 60,26 %
Civilutskottet 62,28 %
Finansutskottet 48 %
Försvarsutskottet 48,28 %
Justitieutskottet 51,32 %
Konstitutionsutskottet 63,92 %
Kulturutskottet 57,14 %
Miljö- och jordbruksutskottet 73,60 %
Näringsutskottet 72,78 %
Skatteutskottet 47,75 %
Socialförsäkringsutskottet 44,50 %
Socialutskottet 61,33 %
Trafikutskottet 79,66 %
Utbildningsutskottet 59,41 %
Utrikes- och försvarsutskottet 9,09 %
Utrikesutskottet 47,70 %

Röster per utskott

Utskott Antal Likhet Visa
Arbetsmarknadsutskottet 151
60,26%
Civilutskottet 167
62,28%
Finansutskottet 125
48%
Försvarsutskottet 87
48,28%
Justitieutskottet 304
51,32%
Konstitutionsutskottet 97
63,92%
Kulturutskottet 168
57,14%
Miljö- och jordbruksutskottet 197
73,60%
Näringsutskottet 158
72,78%
Skatteutskottet 111
47,75%
Socialförsäkringsutskottet 191
44,50%
Socialutskottet 225
61,33%
Trafikutskottet 177
79,66%
Utbildningsutskottet 239
59,41%
Utrikes- och försvarsutskottet 22
9,09%
Utrikesutskottet 174
47,70%