Information och kontakta

Viktigt!

Denna sida är nyligen lanserad och då datan är enorm att gå igenom manuellt så ber jag att rapportera in alla fel man hittar. Ta hänsyn till detta när du använder datan och sprider den. Därför länkas det också på voteringarna till ursprungsdatan och även ett försök att länka till rätt rätt debatt och besluts-sida. Granska och rapportera, allt kan göras bättre!

Varför?

Meningen med denna sida är att på ett enkelt och mer lättilgängligt sätt åskådliggöra för allmänheten hur vår riksdag är uppbyggt, vem som fattar beslut och hur de röstar. Vi vill med detta kunna ge en större fördjupelse och bättre insikt i andel män/kvinnor, hur mycket frånvaro där finns och hur partierna röstar i sakfrågor, när det väl gäller.

Om informationen

För att kunna skapa denna sida har mängder med öppen data lästs in, filtrerats och sorterats på ett sätt som ska göra det mer lättläst och hanterbart för allmänheten. Tanken är att vara så precist och aktuell som det möjligen går, och tyvärr kan det komma in fel. Därför tycker vi att det är viktigt att ge möjlighet att se exakt vad varje person röstat, så att rådatan av varje intresserad person.

Vid en votering så brukar det läggas ut videoklipp från debatter och dokument med innehåll om vad voteringen innehöll. Vi gör ett försök att länka så mycket som möjligt av detta, och har tyvärr inte möjlighet att se så att alla länkar stämmer. Vi hoppas att du kan, via sidrubrikerna och datum, se om du hamnat på rätt plats och i annat fall söka dig vidare själv och rapportera länkfelet till oss.

Har du synpunkter eller hittar något fel som smugit sig in får du gärna skicka iväg en kommentar med hjälp av knappen längst ner på sidan.

Vad som valts bort

Eftersom all data inte varit korrekt eller komplett har vi varit tvugna att ta bort ett par voteringar som skett under mandatperioden. Detta beror på att komplett data inte fanns tillgänglig och att vi därför inte kan presentera på ledamot-nivå vad man röstade. Det skulle därför inte passa in i mängden och har därför valts bort.

Vi har även valt att enbart fokusera på voteringar som är om sakfrågan (förslaget), och valt bort de få voteringar där man istället röstar om motivfrågan (varför man sa ja/nej).

Man ska även veta att alla förslag i riksdagen inte går till votering enligt "I de frågor där det bara finns ett förslag eller där ingen ledamot yrkar på de reservationer som finns blir det ingen votering. Beslutet fattas då med så kallad acklamation." (riksdagen.se)

Mer om detta kan man läsa om hos riksdagen.se

Behöver du hjälp?

Finns där något du saknar, undrar över eller som du vill ha hjälp med att ta fram? Tveka inte att skriva till oss, så hjälper vi i mån av tid och möjlighet.

Kontakta

Har du önskemål eller vill ha hjälp att hitta någon data så kan vi givetvis ställa upp! Skicka i väg en fråga med hjälp av knappen nedan, så ser vi hur det kan hanteras på bästa sätt!