Voteringar.se - Synliggör partiers skillnader i sakfrågorna!

Enbart din fantasi sätter gränserna för vad du kan finna...

  • Jämföra i detalj, uppdelat per utskott och område där partierna skiljer sig (och är lika)
  • Hitta vilka frågor som partierna väljer att fråvara eller avstår från att rösta i
  • Leta fram voteringar som innehåller det sökta ordet
  • Vid votering hitta dig vidare till klipp och länkar från riksdagsdebatterna
  • Se vilka voteringar i sakfrågor som har genomförts
  • Lista voteringar uppdelat per utskott och område
  • Ta fram vilka voteringar som har flest Ja, Nej, Frånvaro eller Avstår -röster
  • Lista hur partier eller ledamöter röstar och vilken frånvaro de har
  • Se partiers sammansättning med ålder och kön

Röststatistik

Ja 577221 (63.83 %)
Nej 182420 (20.17 %)
Avstår 38216 (4.23 %)
Frånvaro 106473 (11.77 %)

Riksdagen

Mandat 349
Kvinnor 152 (44 %)
Män 197 (56 %)
Medelålder 53

Hur lika Sverigedemokraterna

Röstar övriga partier
Parti Likhet
Folkpartiet 58.50 %
Moderaterna 58.50 %
Kristdemokraterna 58.43 %
Centerpartiet 58.27 %
Socialdemokraterna 25.49 %
Miljöpartiet 21.83 %
Vänsterpartiet 14.11 %