Voteringar.se - Synliggör partiers skillnader i sakfrågorna!

Enbart din fantasi sätter gränserna för vad du kan finna...

  • Jämföra i detalj, uppdelat per utskott och område där partierna skiljer sig (och är lika)
  • Hitta vilka frågor som partierna väljer att fråvara eller avstår från att rösta i
  • Leta fram voteringar som innehåller det sökta ordet
  • Vid votering hitta dig vidare till klipp och länkar från riksdagsdebatterna
  • Se vilka voteringar i sakfrågor som har genomförts
  • Lista voteringar uppdelat per utskott och område
  • Ta fram vilka voteringar som har flest Ja, Nej, Frånvaro eller Avstår -röster
  • Lista hur partier eller ledamöter röstar och vilken frånvaro de har
  • Se partiers sammansättning med ålder och kön

Röststatistik

Ja 577221 (63,83 %)
Nej 182420 (20,17 %)
Avstår 38216 (4,23 %)
Frånvaro 106473 (11,77 %)

Riksdagen

Mandat 349
Kvinnor 152 (44 %)
Män 197 (56 %)
Medelålder 57

Hur lika Vänsterpartiet

Röstar övriga partier
Parti Likhet
Miljöpartiet 66,72 %
Socialdemokraterna 56,92 %
Folkpartiet 26,19 %
Moderaterna 26,19 %
Kristdemokraterna 26,15 %
Centerpartiet 26,07 %
Sverigedemokraterna 14,11 %